N-10s

N-10s

این چوب برای بازیکنان کنترل حمله نزدیک به میز بسیار مناسب است. بازیکنان Allround Attacker مطمئنا از قابلیت های این چوب و قیمت فوق العاده مناسب آن متعجب خواهند شد. همچنین برای بازیکنان غیر حرفه ای که به دنبال چوبی با قیمت مناسب اما قابلیت های بالا هستند گزینه بسیار مناسبی است.